Esta colección ha tenido 2 nombres diferentes:

 • 21 números (Noviembre 1953 - Marzo 1956) (SSR)
 • 10 números (Abril 1956 - Septiembre 1957) (TTL)

  SECRET STORY ROMANCES VOL.1 #1-21
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21

  TRUE TALES OF LOVE VOL.1 #22-31
  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Copyright © Marvel Characters, Inc. New York