La serie INFAMOUS IRON MAN vol.1 consta de:

  • 12 números (Diciembre 2016 - Noviembre 2017)    INFAMOUS IRON MAN VOL.1 #1-12

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    11 12    Copyright © Marvel Characters, Inc. New York