La serie CHAMPIONS Vol.1 consta de:

 • 27 números (Diciembre 2016 - Febrero 2019)
 • 1 annual (Febrero 2019)

  CHAMPIONS VOL.1 #1-27
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27


  CHAMPIONS ANNUAL VOL.1 #1
  1  Copyright © Marvel Characters, Inc. New York